En rejäl uppryckning i Hallstahammar

I Sveriges Kommuner och Regioners rankning Nöjd Kund Index har Hallstahammars kommuns resultat förbättrats avsevärt det senaste året. Taltidningen har ringt upp kommunens näringslivschef Madeleine Ahlqvist.