Kommunfullmäktige – Köping

Under hösten installeras nya larmsystem på kommunens äldreboenden, men innan dessa kan komma på plats genomförs en upphandling. Det berättar Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Inge Westberg.

Insyn

Taltidningen har träffat Johan Wickman på Insyn då de var på utställningen synexpo i Borlänge. Vi tittar bland annat på nyheter inom punktdisplayer och läskameror.

Nyheter från Mälarporten – Västerås

I framtiden blir passagen under järnvägen vid friidrottshallen på Rocklunda en av stadens viktigaste passager för gång- och cykeltrafikanter. Det är ett resultat som framkom i en omfattande gång- och cykelflödesanalys som har framställts som en del av arbetet med stadens nya resecentrum. Här intervjuas Sanna Edling, projektledare för resecentret och den därtill hörande stadsdelen…

Regionfullmäktige april 2019

Med 244 inlägg från ledamöterna på det senaste regionfullmäktigemötet blev sammanträdet långt. Taltidningen sammanfattar som vanligt mötet tillsammans med regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M).