Regionfullmäktige april 2019

Med 244 inlägg från ledamöterna på det senaste regionfullmäktigemötet blev sammanträdet långt. Taltidningen sammanfattar som vanligt mötet tillsammans med regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M).