Gestaltningsprogram – Hallstahammar

I maj är det tänkt att kommunstyrelsen ska ta beslut om gestaltningsprogrammet för Hallstahammars centrum. Taltidningen har träffat kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (s).