Nyheter från Mälarporten – Västerås

I framtiden blir passagen under järnvägen vid friidrottshallen på Rocklunda en av stadens viktigaste passager för gång- och cykeltrafikanter. Det är ett resultat som framkom i en omfattande gång- och cykelflödesanalys som har framställts som en del av arbetet med stadens nya resecentrum. Här intervjuas Sanna Edling, projektledare för resecentret och den därtill hörande stadsdelen Mälarporten.