Stämning från Diskrimineringsombudsmannen

Hur ser bussbolaget Svealandstrafiken på att bli stämda av Diskrimineringsombudsmannen? Taltidningen har träffat Svealandstrafikens produktionschef Peter Beckman.