Gröna Draken försvinner som taltidning

I dagsläget finns inga ekonomiska förutsättningar att läsa in förbundet Agenda 2030:s tidning Gröna Draken som taltidning. Det berättar förbundets tidigare styrelseledamot Maria Lindelöf.