Parlamentarisk grupp – Sala

Den Socialdemokratiska oppositionen har valt att tacka nej till en inbjudan om att delta i en parlamentarisk grupp. Taltidningen har ringt upp Ulrika Spårebo, gruppledare för Socialdemokraterna, för att fråga varför.

Herrgårdsbron renoveras – Arboga

Inom kort inleds omfattande renoveringsarbeten på Herrgårdsbron, bland annat för att göra området mer tillgängligt för gångtrafikanter. Det berättar Magnus Andersson, produktionschef på kommunens driftsavdelning.

Medborgarlöften – Köping

Nu har Köpings kommun och Polisen skrivit under medborgarlöften där de lovar att arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten i Köping. Taltidningen har ringt upp Roger Eklund, Socialdemokratiskt kommunalråd och ordförande i brottsförebyggande rådet.

Dags att nominera – Norberg

Vem anser du bör premieras för förtjänstfulla insatser inom föreningslivet i Norberg? Nu har du chansen att tycka till i frågan. Här intervjuas kommunens fritids- och näringslivschef Tobias Back.