Medborgarlöften – Köping

Nu har Köpings kommun och Polisen skrivit under medborgarlöften där de lovar att arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten i Köping. Taltidningen har ringt upp Roger Eklund, Socialdemokratiskt kommunalråd och ordförande i brottsförebyggande rådet.