Allemansland

Till och med den nionde juni pågår en utställning på länsmuseet, Karlsgatan 2 i Västerås, med miljöer och dikter från Lennart Hellsing och Paul Ströyers fantastiska värld. Taltidningen har gjort ett besök.

Nytt sjukhus i Sala

Nu har beslutet om det nya sjukhuset i Sala passerat regionstyrelsen. Taltidningen har gjort ett besök utanför sjukhuset i Sala och träffat det ansvariga regionrådet för fastigheter, Magnus Ekblad Centerpartiet.

Ny Hälso- och sjukvårdsdirektör

Den 1 januari 2020 kommer Region Västmanland samla sina hälso- och sjukvårdsverksamheter inom i en gemensam förvaltning, vad innebär det? Taltidningen har träffat den som då tar över som chef för den nya organisationen, Håkan Wittgren.

Holmanpriset

Det är ett pris som årligen delas ut till en äventyrlig och kreativ person med synnedsättning. Här intervjuas Finn Hellman, som deltar i tävlingen för andra gången.