Utbildning i krisberedskap

Sverige har mycket att lära vad avser utbildning i krisberedskap för personer med funktionsnedsättning. Det anser Vivi Ristevska från Västerås, som arbetar med att lösa problemet.