Sandupptagning – Fagersta

Nu har Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) börjat samla upp den sand som använts för halkbekämpning under vintern. Taltidningen har ringt upp gatuchef Leif Eriksson.