Kommunfullmäktige – Köping

Just nu är ekonomin god i kommunen, men prognoserna antyder tuffa år framöver. Här intervjuas Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Inge Westberg.