Allemansland

Till och med den nionde juni pågår en utställning på länsmuseet, Karlsgatan 2 i Västerås, med miljöer och dikter från Lennart Hellsing och Paul Ströyers fantastiska värld. Taltidningen har gjort ett besök.