Invigning av byggnadsminne

En solig dag i april firades att Turbinhuset och kraftverksdammen vid Turbinbron i centrala Västerås blev byggnadsminne. Anledningen till att Asea valde att flytta till och satsa i Västerås. Taltidningen fanns på plats.