Avtryck

Fram till den nionde april pågår utställningen Avtryck med verk av konstnären Henrik Ström på Aguélimuseet i Sala. Taltidningen har ringt upp Henrik och frågar bland annat hur han skapar sina skulpturer.

Två cancerprojekt

I förra veckan beslutade regionstyrelsen att vara med i två projekt för organiserad prostatatestning och livmoderhalscancer. Taltidningen har träffat Lina Eriksson (L), regionråd med ansvar för primärvård.

Politiskt uttalande

Samtliga partier i regionstyrelsen för Västmanland ser med bestörtning på utvecklingen av kriget i Ukraina och har gjort ett gemensamt uttalande. Taltidningen har träffat Denise Norström (S) Regionstyrelsens ordförande.

Hela Norberg berättar

Under året samlar två kända författare in personliga berättelser om Norberg från kommunens invånare. Taltidningen har ringt upp Helena Öberg Carlsson, kulturutvecklare inom litteratur som konstform vid Region Västmanland.

Västerås översiktsplan

Vad krävs för att Västerås ska vara en hållbar stad år 2070? Det är den övergripande frågan i stadens översiktsplan som nu arbetas fram. Taltidningen har ringt upp Anna Jägvald, samhällsplanerare på Stadsbyggnadsförvaltningen vid Västerås Stad.

Kommunstyrelsen i Fagersta

På det senaste sammanträdet handlade det bland annat om föreningsbidrag till pensionärsföreningar och trafikmiljön vid Järnvägstorget. Taltidningen har ringt upp kommunstyrelsens vice ordförande Jan Johansson (M).

Jan Smedjegård

Efter två år i hetluften med intervjuer på rad under pandemin väntar nu lugnare tider för den tidigare ”årets Västmanlänning”. Taltidningen har träffat Jan Smedjegård.