Västerås översiktsplan

Vad krävs för att Västerås ska vara en hållbar stad år 2070? Det är den övergripande frågan i stadens översiktsplan som nu arbetas fram. Taltidningen har ringt upp Anna Jägvald, samhällsplanerare på Stadsbyggnadsförvaltningen vid Västerås Stad.