Avtryck

Fram till den nionde april pågår utställningen Avtryck med verk av konstnären Henrik Ström på Aguélimuseet i Sala. Taltidningen har ringt upp Henrik och frågar bland annat hur han skapar sina skulpturer.