Kommunstyrelsen i Fagersta

På det senaste sammanträdet handlade det bland annat om föreningsbidrag till pensionärsföreningar och trafikmiljön vid Järnvägstorget. Taltidningen har ringt upp kommunstyrelsens vice ordförande Jan Johansson (M).