På gång på biblioteken i Köping

Programverksamheten på biblioteken i Köping och Kolsva börjar komma igång efter att restriktionerna har tagits bort. Här intervjuas Kersti Bergvik, programansvarig på Köpings Stadsbibliotek.