Politiskt uttalande

Samtliga partier i regionstyrelsen för Västmanland ser med bestörtning på utvecklingen av kriget i Ukraina och har gjort ett gemensamt uttalande. Taltidningen har träffat Denise Norström (S) Regionstyrelsens ordförande.