Enkät om äldreomsorgen

Under januari månad skickar Socialstyrelsen ut en enkät till dig som är över 65 år och bor i särskilt boende eller har hemtjänst. Taltidningen har ringt upp Carolin Holm, utredare vid Socialstyrelsen.

En tillförordnad ordförande

Trots sin synnedsättning har han i många år haft ett säljjobb med kontinenten som arbetsplats. Här presenterar sig Synskadades Riksförbund Västerås-Kolbäcksdalens tillförordnade ordförande Christer Laurén för Taltidningens läsare.

Nya lagar 2022

Några av de nya lagarna påverkar den årsrike och andra det stora flertalet. Taltidningen har träffat PRO Västmanlands ordförande för att ta reda på mer.