Enkät om äldreomsorgen

Under januari månad skickar Socialstyrelsen ut en enkät till dig som är över 65 år och bor i särskilt boende eller har hemtjänst. Taltidningen har ringt upp Carolin Holm, utredare vid Socialstyrelsen.