Covid-19 läget den 17 januari

En hög smittspridning i länet, landet och världen. Hur ser det ut i Västmanland? Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.