En tillförordnad ordförande

Trots sin synnedsättning har han i många år haft ett säljjobb med kontinenten som arbetsplats. Här presenterar sig Synskadades Riksförbund Västerås-Kolbäcksdalens tillförordnade ordförande Christer Laurén för Taltidningens läsare.