Covid-19 läget den 10 januari

Hur ser det ut med smitta och sjukhusinläggningar i Västmanland så här i början av 2022? Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.