Läget på Västmanlands sjukhus

Taltidningen har träffat Västmanlands hälso- och sjukvårdsdirektör, Håkan Wittgren, för att fråga om året som gått och det som kommer.