Information från Synenheten

Coronakrisen har medfört en del nya rutiner för dem som arbetar på och besöker Synenheten på Habiliteringscentrum. Det berättar Habiliteringscentrums chef Linda Wiklund.

Sexualitet – En tillgänglighetsfråga

Alla människor har rätt till sin sexualitet, men personer med funktionsnedsättning ifrågasätts ofta i sådana sammanhang. Nu pågår ett projekt vid Socialhögskolan i Lund i syfte att komma tillrätta med problemet. Här intervjuas projektledaren Julia Bahner.

Eva Björks Stipendium

Nu har du chansen att nominera en kandidat till Eva Björks Stipendium, som delas ut till någon som har gjort förtjänstfulla insatser för punktskriften. Här intervjuas Lena Nisula-Wester på Synskadades Riksförbund.

Nya hällristningar

För ett par veckor sedan upptäcktes ett stort antal nya hällristningar på en privat tomt i Tillberga utanför Västerås. Här intervjuas Anna Onsten-Molander, antikvarie på Länsstyrelsen i Västmanland.

Stängd framdörr

Torsdagen den 16 april beordrade Arbetsmiljöverket VL och alla andra bussbolag med linjetrafik att stänga av de främre bussdörrarna. På fredagsmorgonen började bussarna köra med stängd framdörr och taltidningens Tommy Phil åkte med.

Uppföljning covid-19 den 14 april

När kommer Västmanland att börja ta prover, i en större omfattning, på personer för att ta reda på om de haft covid-19. Det var en av frågorna som Västmanlands Taltidning fick svar på av Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.