Uppföljning covid-19 den 20 april

Färre patienter på sjukhuset, är det en tillfällighet eller en trend? Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård för att ställa frågan.