Politiska sammanträden i Arboga

I kommunens större beslutande organ har antalet deltagande ledamöter halverats med anledning av Coronapandemin. Det berättar Kommunstyrelsens ordförande Anders Röhfors.