Politiska sammanträden i Sala

Sala Kommun håller på att ta fram en ny arbetsordning där politiska sammanträden kan genomföras på distans. Det berättar Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo.