Stängd framdörr

Torsdagen den 16 april beordrade Arbetsmiljöverket VL och alla andra bussbolag med linjetrafik att stänga av de främre bussdörrarna. På fredagsmorgonen började bussarna köra med stängd framdörr och taltidningens Tommy Phil åkte med.