Sexualitet – En tillgänglighetsfråga

Alla människor har rätt till sin sexualitet, men personer med funktionsnedsättning ifrågasätts ofta i sådana sammanhang. Nu pågår ett projekt vid Socialhögskolan i Lund i syfte att komma tillrätta med problemet. Här intervjuas projektledaren Julia Bahner.