Taltidningen via MTM

Västmanlands Taltidning har besökt Rolf Hermansson som prenumererar på våra taltidningar men även på två papperstidningar som taltidning. Vi är där för att ta reda på hur han tycker det fungerar med den daisyspelare som han fick från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.