En stödtelefon

Röda Korset har upprättat en stödlinje för den som känner oro med anledning av Coronakrisen. Här intervjuas Sara Hedrenius, krisrådgivare på Röda Korset.