Ledsagning

I Västerås har Miljöpartiet lämnat in ett nämndinitiativ om avgiftsfri ledsagning via socialtjänstlagen för gravt synskadade och blinda. Taltidningen har träffat Agneta Luttrop som lämnat in initiativet.

Ung omsorg i Fagersta

Fagersta Kommun driver ett generationsöverskridande koncept där högstadieungdomar ska genomföra sociala aktiviteter tillsammans med seniorer på kommunens äldreboenden. Taltidningen har ringt upp Petra Ludvigson, kvalitetschef på ’Socialförvaltningen i Fagersta.

Kommunfullmäktige i Sala

Villkoren för deltagarna inom daglig verksamhet ska ses över och blir nu en del av budgetarbetet inför nästa år. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Carola Gunnarsson (C).

Medborgarlöfte i Kungsör

Tillsammans med polisen har Kungsörs Kommun undertecknat ett medborgarlöfte i syfte att stärka invånarnas trygghet. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S).