Kommunfullmäktige i Köping

Av säkerhetsskäl kommer Kröcklingebron över Hedströmmen att avlägsnas. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Carl-Inge Westberg (S).