Kommunfullmäktige i Sala

Villkoren för deltagarna inom daglig verksamhet ska ses över och blir nu en del av budgetarbetet inför nästa år. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Carola Gunnarsson (C).