Kommunfullmäktige i Hallstahammar

Vid årsskiftet höjs Avgiftstaxorna på Skantzö Bad & Camping och Valmobadet. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Rolf Hahre (S).