Ledsagning

I Västerås har Miljöpartiet lämnat in ett nämndinitiativ om avgiftsfri ledsagning via socialtjänstlagen för gravt synskadade och blinda. Taltidningen har träffat Agneta Luttrop som lämnat in initiativet.