Kommunstyrelsen i Arboga

På det senaste sammanträdet behandlades en motion om att införa en syn och hörselinstruktörstjänst i kommunen. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Håkan Thomasson (m).