Årsmöte i Glaukomföreningen

Torsdagen den 21 mars höll Glaukomföreningen Västmanland årsmöte i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Västerås. Taltidningen fanns på plats och träffade bland annat, Laila Nilsson, omvald ordförande.