Syntolkad kultur i Västmanland

Under hösten har det hittills arrangerats två syntolkade evenemang. Hur ser det ut senare i höst och till våren? Taltidningen har intervjuat Lotta Wedérus, enhetschef Kulturutveckling och ansvarig för den syntolkade kulturen.

En stödinsats i Hallstahammar dras in

Ända sen i mars, då coronautbrottet var ett faktum, har de Hallstabor som är i en riskgrupp kunnat ta hjälp av kommunens frivilliga resursgrupp för att genomföra sina inköp, men snart dras den satsningen in. Kommunens näringslifschef Madeleine Ahlquist förklarar varför.

Svidande kritik

Fenomenet att kommuner säljer egendom för att sedan hyra tillbaka på långtidskontrakt är ingenting ovanligt. Västerås stads revisorer har granskat det så kallade Rocklundaavtalet, där Västerås kommun gjort just detta, och funnit stora brister. Taltidningen har intervjuat revisionens ordförande Asta Matikainen Lecklin.