Årsmöte i Synskadades Riksförbund Västerås-Kolbäcksdalen

Ett årsmöte som kändes som en fest. Taltidningen gjorde ett besök i föreningens lokal vid årsmötet och fick en pratstund med några av deltagarna.