Kommunstyrelsen i Sala

En enig kommunstyrelse har beviljat ett ekonomiskt tillskott till Sala Silvergruva. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Amanda Lindblad (S).