Marginell tillbakagång i Köping

Köpings kommun tappar något i årets upplaga av Sveriges Kommuner och Regioners rankning Nöjd Kund Index. Taltidningen har ringt upp kommunens näringslivschef Richard Folkebrant.