Kommunfullmäktige i Sala

Sala kommun redovisar ett minusresultat för år 2023. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Emil Andersson Bleckert (S).