Kommunfullmäktige i Köping

På mötet som hölls måndagen den 27 september så handlade det bland annat om ansökan gällande en vindkraftpark, medborgarförslag och kostnadsfria mensskydd i Köpings skolor. Taltidningen har intervjuat kommunfullmäktiges ordförande Carl-Inge Westberg.

Kommunstyrelsen i Kungsör

På styrelsemötet i förra veckan, den 27 september, handlade det bland annat om städning och antagande av detaljplan. Taltidningen har intervjuat kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S).

Kommunstyrelsen i Arboga

På det senaste mötet handlade det bland annat om eldning, digitala möten och antalet ledamöter i Arbogas kommunfullmäktigeförsamling. Taltidningen har intervjuat kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman (M).