Inspirationsdagar

Den 13 mars hölls en läromedelsmässa i Västerås för länets lärare och pedagoger. Taltidningen gjorde ett besök för att fråga om dagens läromedel.

Regionrådet Denise Norström

I serien där vi träffar de regionråd som kommer att styra Region Västmanland under de kommande fyra åren möter vi här regionstyrelsens ordförande Denise Norström, ett av socialdemokraternas fyra regionråd i Västmanland.

Bildbeskrivning för tillgänglighet

Vad krävs för att en bildbeskrivning ska vara helt perfekt? Det är kärnfrågan i rapporten ”Bildbeskrivning för tillgänglighet” som är skriven av forskaren Jana Holsanova, tillika ordförande i Punktskriftsnämnden vid Myndigheten för Tillgängliga Medier. Taltidningen har intervjuat henne.

Fagerstas nya äldreboende

Ett fjärde äldreboende kommer att bli verklighet i Fagersta, men i dagsläget är det oklart var det nya boendet kommer att ligga. Socialchefen Pernilla Söderlund berättar om de senaste turerna i ärendet.