Regionrådet Denise Norström

I serien där vi träffar de regionråd som kommer att styra Region Västmanland under de kommande fyra åren möter vi här regionstyrelsens ordförande Denise Norström, ett av socialdemokraternas fyra regionråd i Västmanland.

Bildbeskrivning för tillgänglighet

Vad krävs för att en bildbeskrivning ska vara helt perfekt? Det är kärnfrågan i rapporten ”Bildbeskrivning för tillgänglighet” som är skriven av forskaren Jana Holsanova, tillika ordförande i Punktskriftsnämnden vid Myndigheten för Tillgängliga Medier. Taltidningen har intervjuat henne.