Bildbeskrivning för tillgänglighet

Vad krävs för att en bildbeskrivning ska vara helt perfekt? Det är kärnfrågan i rapporten ”Bildbeskrivning för tillgänglighet” som är skriven av forskaren Jana Holsanova, tillika ordförande i Punktskriftsnämnden vid Myndigheten för Tillgängliga Medier. Taltidningen har intervjuat henne.